El Casal

Grups estables

Col·lectius de joves associats al Casal que desenvolupen les seves pròpies activitats.

Projectes

Projectes que desenvolupem entre totes de manera transversal, col·lectiva i autogestionada!

Macroactivitats

Activitats de gran escala que organitzem entre totes les persones vinculades al Casal.

Vocalies

Comissions que promouen una mirada crítica i un discurs polític compartit

Serveis

Tot allò que oferim a les persones joves estiguin o no vinculades al Casal.

Espais

Espais oberts a la joventut perquè en pugui fer ús cada dia.