Tocanassos de la Guineueta

Som un grup estable del Casal que a la vegada està integrat dins del Grup de Foc de la Masia de La Guineueta, a on també hi formen part amb els Diables i La Meri, el drac.

Una de les principals activitats que fem són els assajos, els quals tenen lloc els diumenges a la tarda i marquen la rutina del grup. En aquestes trobades també duem a terme les assemblees que ens permeten organitzar-nos i tirar endavant el nostre grup de batucada!

També realitzem actuacions de percussió que marquen el calendari anual del grup i ens permeten donar-nos a conèixer a altres territoris.

Ens organitzem de manera horitzontal i assembleària, així que totes les membres del grup són responsables representatives. Les decisions es prenen de manera consensuada en les reunions que tenen lloc els mateixos dies que els assajos.

ENS TROBARÀS A:

EP! QUE BUSQUEM NOVES MEMBRES PERQUÈ FORMIN PART DE TOCANASSOS!

vine a aprendre i tocar amb nosaltres!