GAG

El Grup d’Adolescents Guineueta (GAG) és un projecte educatiu compartit entre l’Esplai Guineueta i el Casal Joves, que té com a finalitat esdevenir un pont entre les dues entitats. El GAG està format per joves d’entre 14 i 16 anys que, després d’haver participat de l’Esplai com a infants, i a la vegada no tenir l’edat suficient per entrar a formar part del Casal, formen un grup propi dinamitzat per un equip compartit entre les dues entitats. Aquesta etapa té una durada de dos anys i permet que el grup de joves es vagi endinsant en els diferents espais que ofereix la Masia, concretament el Casal.

Partim de la premissa que l’adolescència és una etapa de la vida amb necessitats i interessos propis a on cal destinar una atenció especial, ja que es tracta un procés de canvi, incerteses i descoberta de la vida adulta que cal acompanyar. Sovint resulta fàcil torbar recursos i activitats per infants o persones joves, però no és senzill trobar recursos destinats adolescents. Aquest projecte, el GAG, vol fer un acompanyament concret a aquesta etapa de la vida i que a la vegada serveixi per fomentar l’associacionisme entre les joves adolescents. D’aquesta manera, el projecte parteix de les següents premisses:

  • Garantir el dret a la participació de les persones adolescents perquè puguin desenvolupar les seves pròpies iniciatives i projectes
  • Oferir un espai dinàmic i flexible amb capacitat d’anar-se adaptant a les necessitats i interessos de les joves.
  • Esdevenir una de les formes d’entrada al Casal per a les joves del territori.
  • Facilitar el relleu generacional del Casal i oferir una vida associativa més enllà de l’Esplai.

VOLS FORMAR PART DEL GAG?

POSA’T EN CONTACTE AMB EL CASAL!