Qui som

El Casal de Joves Guineueta som una associació del barri de La Guineueta. Esdevenim el punt de trobada de les joves del territori per tal que ens puguem autoorganitzar, construir els nostres propis projectes i, així, esdevenir més crítiques amb la societat tot proposant una alternativa que camini cap a la transformació personal, comunitària i social.

A través de la participació activa busquem revolucionar el nostre entorn  per tal que aquest sigui cada vegada més inclusiu i participatiu. La nostra raó de ser és la pròpia existència, ja que no es tracta d’un servei de foment de la participació juvenil, sinó que nosaltres mateixes, participant des de la nostra joventut, existim com a Casal per poder desenvolupar els projectes d’interessos comuns i afrontar els reptes que ens proposem. Tot promogut des d’una mirada inclusiva que fomenta la participació comunitària i veïnal per tal de seguir creixent, empoderant el Casal i empoderant-nos a nosaltres mateixes i com a comunitat.

Som una entitat sense afany de lucre que se situa dins la Masia de la Guineueta, equipament en règim de gestió cívica i que, per tant, la seva gestió recau en les diferents entitats que hi formen part, entre elles el Casal. La Masia esdevé un espai intergeneracional que aglutina entitats d’interessos diversos i dirigides a col·lectius de diferents característiques. Parteix d’una mirada associativa de procés de vida i, per tant, el Casal forma part d’aquesta estructura, tot centrant-se en l’etapa de la joventut. Això implica que som una peça més en un engranatge amb visió comunitària i intergeneracional, tot donant resposta a interessos i necessitats concretes d’una etapa de vida però complementant-nos i treballant comunitàriament amb les entitats que ens envolen, per tal de tenir una mirada panoràmica de l’associacionisme del barri.

El Casal de Joves Guineueta és membre fundador de la Federació de Casals de Joves de Catalunya, amb el qual, compartim l’ideari i projecte educatiu.

Els quatre objectius marcs des d’on emmarquem la nostra tasca són:

  • Fomentar l’associacionisme juvenil i la cultura comunitària al territori.
  • Empoderar els processos de participació juvenils.
  • Facilitar recursos i oferir serveis a les persones joves.
  • Treballar en xarxa amb altres entitats i institucions.