Feminismes

Tot i que des del Casal sempre s’ha intentat mantenir una mirada feminista transversal, considerem necessari reprendre una comissió concreta que focalitzi la necessitat d’assegurar una perspectiva de gènere que es configuri com a un eix de treball de tota la casa, és a dir, de tota la Masia.

A partir d’aquí, iniciem un projecte de llarga durada per tal de realitzar una autodiagnòsi i poder detectar necessitats concretes sobre les quals començar a treballar. Els objectius que ens plantegem són:

  • Generar un discurs compartit per tot el Casal de rebuig a les violències masclistes.
  • Promoure accions de sensibilització de manera periòdica.

Una de les nostres activitats estrella és el Cabaret Lila, que consisteix en un seguit d’actuacions realitzades per dones i persones no binàries amb l’objectiu de fer-les visibles.

VOLS FORMAR PART DE LA VOCALIA DE FMEINISMES?

POSA’T EN CONTACTE AMB EL CASAL!