El Casal de Joves

logo_CJG_trans2El Casal de Joves Guineueta és una associació juvenil, laica, progressista, apartidista i autogestionada per voluntàries que té l’objectiu de transformar l’entorn a través de l’educació en la participació de les joves.

Eduquem i ens eduquem entre nosaltres en la participació, aquest és el nostre mètode de treball, on les mateixes joves, per un costat, som les líders d’aquest gran projecte, i per l’altre, som participants alhora. Som una entitat autogestionada perquè no depenem de cap organisme, l’administració no ens indica què hem de fer, ni tampoc no hi ha cap entitat més gran que ens doni instruccions. I a més, tot això ho fem des del voluntariat associatiu. Nosaltres vam néixer dins el context de l’educació en el lleure i ens hem empoderat per crear i desenvolupar qualsevol idea que ens proposem. És aquest empoderement el que volem traspassar de generació en generació.

Des de La Guineueta, el nostre barri, volem aconseguir que les joves siguem més actives i, així, construir els nostres projectes, esdevenir més crítiques davant del poder i insubmises de qualsevol dogma que ens vulguin imposar. A través de la participació activa, busquem revolucionar el nostre entorn i aconseguir que, aquest, sigui cada cop millor.

Ens organitzem per grups estables i projectes, on cada un es desenvolupa autònomament. L’òrgan de màxima decisió és l’Assemblea General de sòcies que es reuneix de forma ordinària un cop l’any i és on s’aproven les línies generals del Casal. Ho hem de fer així perquè som moltes sòcies i és impossible reunir-se regularment per prendre les decisions del dia a dia. Com que l’Assemblea no es pot reunir cada setmana, tenim un equip de treball, “La Gestora”, que sí que ho fa setmanalment. Aquest equip està format per les activistes del Casal motivades per planificar i executar el que va aprovar l’Assemblea per tot l’any. La Gestora és l’equip on hi ha els càrrecs de responsabilitat de cada projecte i en formen part tots els grups estables del Casal.

El Casal de Joves Guineueta és membre fundador de la Federació de Casals de Joves de Catalunya (Casals), amb el qual, compartim l’ideari i projecte educatiu “Aixequem la Persiana”.

____________

[ … aquest apartat està en construcció i està resumit. Més endavant, l’ampliarem… :/ ]

Anuncis