Mesures de prevenció COVID-19

A continuació es detalla el protocol de La Masia de la Guineueta pel que fa a la prevenció amb motiu de la COVID-19 i també les mesures individuals que hauran de seguir les persones que assisteixin al Casal de Joves:

El Casal prendrà les següents mesures de prevenció sempre d’acord amb la legislació vigent:

  • Les activitats es desenvoluparan majoritàriament a l’aire lliure.
  • Sectorització de l’edifici segons els col·lectius que hi fan ús per facilitar la traçabilitat si hi hagués un cas positiu de COVID-19.
  • Reforç de neteja per tal de desinfectar l’edifici dues vegades al dia.
  • A l’entrada de tots els espais hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic.
  • Eliminació de tots els elements no indispensables.
  • Totes les activitats planificades compten amb el seu propi protocol de seguretat.
  • Equip tècnic format en control de la COVID-19 i modificació del Pla de Riscos Laborals.

Mesures individuals:

  • A tots els espais cal mantenir una distància de seguretat de 2 metres.
  • L’ús de la mascareta és recomanable sempre i obligatori quan no es pugui mantenir la distància de seguretat. (Si no en tens, demana’ns-la!)
  • Si has estat en contacte amb la COVID-19 o tens algún símptoma, queda’t a casa.